Infirmerie


Année 2015-2016

Charlène Karleskind, l'infirmière,

peut vous recevoir à l'infirmerie (dans l'agora) :

 

Lundi : 8h45-17h15

Mardi : 8h45-17h15

Mercredi : 9h00-11h45

Jeudi : 8h45-17h15

Vendredi : 5h45-17h15

Permanence à l'internat : lundi, mardi, mercredi : 19h00-20h00